DATA PRIVACY

PRIVACYVERKLARING VAN ALL IN 1 BEAUTY HOLDING BV

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ALLIN1BEAUTY verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van ALLIN1BEAUTY, of om een andere reden persoonsgegevens aan ALLIN1BEAUTY verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

ALL IN 1 BEAUTY Holding BV , Limburglaan 1. Postcode 5616 HR te Eindhoven.

De salon is bereikbaar via info@allin1beauty.nl

2. Welke gegevens verwerkt ALLIN1BEAUTY en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s

2.2 ALLIN1BEAUTY verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor marktonderzoek.
c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor en het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ALLIN1BEAUTY
d) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
e) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

ALLIN1BEAUTY gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief ALLIN1BEAUTY met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Pure ALLIN1BEAUTY verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ALLIN1BEAUTY passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ALLIN1BEAUTY gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van ALLIN1BEAUTY kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ALLIN1BEAUTY zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaar.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop ALLIN1BEAUTY je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van ALL IN 1 BEAUTY Holding BV via info@allin1beauty.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.